Naša stránka je momentálne vo výstavbe.

Do najbližšieho nedeľného stretnutia Za kostolom ostáva:

Foto #1 Spoločné stretnutie MAJÁK Networku v Olomouci 5.3.2017

Foto #2 Seriál kázní „Cieľové stanice“ začíname 30.4.

Najnovšie médiá