Cieľové stanice: Podľa čoho ideš?

V tejto sérii sa zaoberáme rozporom medzi cieľom, do ktorého v živote chceme doraziť, a cestou, po ktorej reálne ideme. Káže: Ján Máhrik Text: Príslovia 3:5-7, Židom 5:7-9, Matúš 7:24