Sme spoločenstvo kresťanov, ktorí žijú v Žiline a okolí. Sme súčasťou jednej veľkej svetovej cirkvi všetkých veriacich (katolíckej=všeobecnej) a zároveň patríme do Cirkvi bratskej v SR, naším materským zborom je CB – Žilina.

Kazateľ
Ing. Ján Máhrik (1985)