“Obral ma o 25 rokov môjho života…” Presvedčivé príbehy. Každý z nás ich má. Rozprávame ich svojmu okoliu, svojej rodine, svojim blízkym vždy, keď poukážu na naše neprimerané správanie. Sú to príbehy našej minulosti, ktoré dokážu poslucháča vtiahnuť do nášho sveta… až napokon nemôže ináč ako uznať, že máme právo správať sa tak, ako sa správame. “Keby si len vedel, ako mi ublížil…” Naše príbehy sa stávajú výhovorkou pre naše správanie. Čo ak by sa Tvoj príbeh nestal výhovorkou, ale kontrastom Tvojho správania? Čo ak by ľudia pri pohľade na Teba žasli, že kde sa v Tebe berie ten pokoj pri tom všetkom, čo sa Ti stalo? Dá sa to vôbec?
Tentokrát Janči hovoril o našich nahnevaných príbehoch. Nech sa páči, video z poslednej nedele.

Tento seriál je inšpirovaný knihou kazateľa Andyho Stanleyho: “Nepriatelia srdca” (kúpiť).