Zákernosť chamtivosti spočíva v tom, že človek ju u seba len veľmi ťažko spozoruje. Prezentujeme ju totiž ako jednu z našich cností – napríklad šporovlivosť. Nikdy sa nevnímame ako chamtiví. Sme jednoducho šetrní – ako múdri hospodári. Nie? A navyše môžeme mať pocit, že sme príliš chudobní na to, aby sme mohli byť chamtiví. “To tí bohatí ľudia sú chamtiví, ja nie. Oni hromadia majetky, ja nie. Ja som len chudobný študent…” Chamtivosť však nie je problémom našej peňaženky, ale nášho srdca. Ježiš pred ňou dôrazne varuje. Prečo je táto choroba srdca tak nebezpečná a čo s tým?

Tento seriál je inšpirovaný knihou kazateľa Andyho Stanleyho: “Nepriatelia srdca” (kúpiť).