Nevďačnosť bolí. Preto keď nás z nej druhá strana obviní, snažíme sa všemožným spôsobom vysvetliť, akú veľkú vďaku voči tej druhej strane cítime. A možno sa aj čudujeme, prečo tá druhá strana je taká zranená, však my pociťujeme takú obrovskú vďaku… V čom je problém? Problém je v tom, že pocit je málo. Ľudia, ktorí nás obdarovali, z našich pocitov vďačnosti nevyžijú. Potrebujú naše činy, ktoré z tých pocitov pramenia. To platí ako pri ľuďoch, tak aj pri vzťahu s Bohom. Nevyjadrený pocit vďačnosti je veľmi podobný nevďačnosti. Vďačnosť teda nestačí len cítiť. Treba ju vyjadriť.