Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. (Lk 11:1)

Modlitba. Je najbežnejším fenoménom  ľudského života. Je v srdci najväčších svetových náboženstiev, je prítomná takmer v každej kultúre. Dokonca by sme boli prekvapení, koľko z ľudí, ktorí sa v živote úmyselne stránia náboženstva, sa niekedy modlia. Pre mnohých je modlitba sklamaním. Rozprávanie do vzduchu… Ako keby nemala zmysel. Ako keby nefungovala. Určite nie vždy a pre každého. Prečo? V čom je problém? Možno v tom, že sa len nevieme modliť. Čo vlastne modlitba je? Zázračný nástroj, ktorý zmení naše okolnosti? Rozhovor s Bohom? Čo ak je modlitba viac než to? Čo ak vtedy, keď naozaj pochopíme ako sa modliť, nám modlitba začne dávať zmysel?

Káže: Ján Máhrik
Text: Lk 11:1, Mt 6:5-8