Modlitba nemení Boha, mení mňa. (C. S. Lewis)

Modlitba v zmysle prosby, pýtanie si vecí, je len jej malou časťou, vyznanie a kajanie sa sú jej prahom, uctievanie je jej svätyňou, prítomnosť, obraz a pôžitok z Boha je jej chlebom a vínom.  (C. S. Lewis)

Pri modlitbe zväčša ideme rovno na vec – vybalíme na Boha všetky naše potreby. Vtedy úplne odignorujeme jej iné, podstatnejšie časti, ktoré by našim prosbám mali predchádzať. Ak by účelom modlitby bolo len predkladanie našich potrieb, nemala by veľký význam. Však ak je Boh vševediaci, nepotrebuje byť nami neustále informovaný o našich potrebách. No sú to práve tie nami tak často preskakované časti modlitby, ktoré jej dávajú hlbší zmysel.

Káže: Ján Máhrik
Text: Mt 6:9-10