Čo ak je modlitba každodenným rozhovorom dieťaťa s otcom?

Káže: Bedřich Smola
Text: Mt 6:5-13