“odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom” (Mt 6:12)

Každý z nás padne. Každodenne. Je životne dôležité o tom vedieť, rozoznať a priznať si svoje pády a hľadať nápravu škôd, ktoré vznikli. Len vtedy má zmysel ísť ďalej. Keď Ježiš hovoril, že na dennom poriadku máme hľadať zmierenie s Bohom a ľuďmi, tak tým učil, že je čo zmierovať. Každodenne. A čo je podstatné, existuje každodenný zdroj tohto zmierenia.

Káže: Ján Máhrik
Text: Mt 6:12, Lk 15