Modlitba: Pokušenie

"A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého." (Mt 6:13) Pokušenie. Je to túžba siahnuť po tom, čo chcem teraz, za cenu toho, čo chcem najviac. Prečo nás Ježiš vedie k tomu, že nemáme…