Základom kresťanskej viery nie sú kresťania (vďaka Bohu!), ani vypočuté modlitby, ani zodpovedané všetky otázky. Základom kresťanskej viery je to, čo sa udialo na Veľkú noc. Hoci veľkonočný príbeh môže pre niekoho znieť ako rozprávka starej matere, dáva väčší zmysel, než sa zdá… A hlavne odpovedá na jednu z veľkých záhad dejín.

Káže: Ján Máhrik
Text: Jn 20:1-8, Lk 24:11, Sk 2:38, Sk 3:15