V tejto sérii sa zaoberáme rozporom medzi cieľom, do ktorého v živote chceme doraziť, a cestou, po ktorej reálne ideme.

Káže: Ján Máhrik
Text: Deut 7:12; Ž 119:35,37; Pr 4:25; Mt 6:22; Žid 2:1