Biblický text: Ef 4:29
Príbuzný text: Pr 18:21, Jk 1:26, 3:5-8

„Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie (milosť).“

Jazyk má veľkú moc, Písmo hovorí, že smrť aj život sú v jeho područí (Pr 18:21). Stačí, keď jej povieš, že je tlstá a hneď sa vidí o 15kg ťažšia… Svojím jazykom buď prinášame smrť alebo život! Buď budujeme alebo boríme. Apoštol nás vyzýva k tomu, aby naše slová boli na budovanie, na dobré, aby prinášali požehnanie (milosť). Tento týždeň ťa vyzývam, aby si sa zameral na kultiváciu svojej reči. Vymeň negatívneho ducha, frflanie a dusno za vďačnosť, vieru, nádej a pochvalu. Rob to so zámerom a prinesieš život!

Podnety k diskusii:

  1. Ako by si popísal spôsob, akým v rodine medzi sebou komunikujete? Je na budovanie alebo skôr na búranie?
  2. Pri ktorých členoch domácnosti máš väčšiu tendenciu byť negatívny, kritický, skeptický, či deštruktívny?
  3. Vyber si spôsob akým budeš celý týždeň pracovať na budovaní niekoho okolo seba. Rob to so zámerom a intenzívne. Pre inšpiráciu si pozri toto video.
  4. Hovorte spolu o konkrétnych situáciach, kedy ste ničili alebo budovali. Čo ste sa z toho naučili?

Súvisiace videá