Biblický text: Ef 4,26
Príbuzný text: Mt 5:25, Jk 1:19-20, Mt 6:14-15

“Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.”

Vzťahy v rodine, no najmä naše deti odhaľujú tmavé kúty našich duší. Najčastejšie náš vlastný egoizmus vyvoláva náš hnev. Veci sa nedejú podľa nášho scenára. Apoštol Pavel nás nabáda ku tomu, aby sme nedusili svoj hnev ale aj ku tomu, aby sme ho vedeli múdro (bez hriechu) spracovať, riešiť. Málo kto vo svojej emócií dokáže hľadať efektívne riešenie konfliktu spojeného s hnevom. No i tak, Písmo nás vyzýva k riešeniu ešte pred zapadnutím slnka. Totiž nie každý vo vzťahu má dobrú pamäť, predlievanie pôsobí nedôveru odkladanú po kútoch duše, čo sa v konečnom dôsledku môže stať osudným. Duša nám zhorkne na nepoznanie.

Podnety k diskusii:

  1. Ako by si chcel, aby tvoj blížny postupoval v čase konfliktu, v čase, keď si nahnevaný(á)?
  2. Čo z minulosti zostalo v našom vzťahu nevysporiadané a môže dokonca byť koreňom horkosti?
  3. Ktorá oblasť vášho vzťahu je oblasťou o ktorej nechceš hovoriť? Je taká?
  4. Čo býva najčastejším dôvodom tvojho hnevu? Ide o spravodlivý, či nespravodlivý hnev?
  5. Aký je podľa teba rozdiel medzi odpustením a zmierením?

Súvisiace videá