Biblický text: Pr 22:7
Príbuzný text: 1.Tim 6:10, Lk 16:9-13

“Boháč panuje nad chudobným, dlžník je otrokom veriteľa.”

Prostredie v ktorom žijeme nás presviedča o tom, čo všetko potrebujeme ku šťastnému životu. Naviac, snaží sa nás presvedčiť, že to potrebujeme najlepšie ihneď. Ale naše dlhy nás ľahko zotročia. Zbytočne nákladné túžby nás môžu ľahko dobehnúť.  Daj pozor na spotrebné úvery a na debetné karty! Aj hypotéky by mali byť označené ako zdravotne rizikové podniky, hoci hypotéke sa asi skôr či neskôr nevyhneš. Vyhýbaj sa zbytočnému dlhu ako moru. Veď ak nebudeš mať na splátky, máš problém. Si otrokom! Ježiš nás urobil slobodnými, prečo by sme sa mali stať opäť otrokmi. Iba kvôli nejakým veciam?

Podnety k diskusii:

  1. Kto u vás doma spravuje váš rozpočet, financie? Ako sa vám darí držať sa v čiernych číslach?
  2. Čo bola doposiaľ vaša rodinná najlepšia a čo najhoršia investícia? Prečo?
  3. Robí ti problém byť štedrý pre veci Jeho kráľovstva? Prečo si to  myslíš?
  4. Aká je tvoja filozofia prípadného zadlžovania sa?
  5. Niektorí ľudia majú dar (roz)dávania a môžu sa potom sami ocitnúť v núdzi. Pokladáš to za cnosť?
  6. Máš sklon potešovať svoje srdce nakupovaním (doprianím si nad mieru)? Čo je koreňom tohto správania?