Biblický text: Gen 2:24  

„Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo.“

Aby vzťahy v manželstve boli podľa Jeho predstáv, opustenie rodičov, oddelenie sa od nich je nevyhnutné. Je to zložitá úloha, obzvlášť vzťah syn – matka s ohľadom na materinský vzťah, býva poznačený silným materským putom.  Možno preto vojaci na bojisku volajú pri umieraní ku svojej mame a nie k otcovi. Tento vzťah je jedinečný a ak syn nedokáže priľnúť ku svojej žene (túžba zostať ku niekomu prilipnutý zostáva) a opustiť svojich rodičov, nové spolužitie (manželstvo) má problém. Ale je veľmi ťažké byť verný 2 ženám (mužom) naraz. Jednoducho to nefunguje! Opustiť je nevyhnutná podmienka byť, stať sa jedným telom. Opustiť znamená vymaniť sa z hierarchie pôvodnej rodiny. Život mnohých párov poukazuje na to, že proces opúšťania rodičov zvyčajne trvá 5-10 rokov.

Podnety k diskusii:

  1. Ak si slobodný, čo ťa drží pri “maminej sukni”? Kde sa potrebuješ učiť väčšej samostatnosti?
  2. Čo vo vašom prípade znamená opustiť svojich rodičov?
  3. Kde a kedy (pri akých príležitostiach) sa najviac prejavuje vaše (ne)opustenie?
  4. Akým spôsovom sa prejavuje toto (ne)opustenie?
  5. Čo konkrétne musíte urobiť preto, aby došlo k opusteniu rodičov pri zachovaní úcty voči nim?