Biblický text: Gen 2:24  

“Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne (priľne) k svojej žene a budú jedno telo.”

Jedným z cieľov manželstva podľa Gen 2:24 je jednota. Aby vzťah takéhoto spolužitia bol podľa Jeho plánu, priľnutie (fyzické, duševné aj duchovné) ku svojej žene je nevyhnutné. Chodenie (randenie) je zvyčajne sprevádzané početnou a hlbokou konverzáciou. V spolužití, aj kvôli zložitosti života, sa táto dôležitá esencia vzťahu (často) časom vytráca. Je však nevyhnutnou ku tomu, aby partneri ku sebe prilipli (priľnuli) nielen na úrovni tela aj na úrovni duše. Pre zdravý vzťah je totiž jednota, hĺbka vzťahu (priľnutie, súzvuk duší) nevyhnutná. Nikdy nezabudnite, prečo ste sa rozhodli spolu žiť! Preto, aby ste boli spolu, bližšie! Pre spriaznenosť vašich duší! Vy dvaja sa musíte stat najlepšími životnými priateľmi. Ste jeden tím!

Podnety k diskusii:

  1. Ak si slobodný, ako by si vyhodnotil svoju schopnosť zblížiť sa (priateliť sa) s iným človekom?
  2. Ohodnoť hĺbku (intimity) vášho vzťahu (vášho priľnutia) na škále od 1 (najlepšie) do 10 (najhoršie) na úrovni tela, duše a duchovného života.
  3. Čo môžeš, alebo musíš konkrétne urobiť preto, aby sa obnovilo vaše vzájomné priľnutie? Aké prekážky musíš prekonať?
  4. Ako si predstavuješ vašu spoločnú jednotu?
  5. Badáte nejaký rozdiel v hĺbke komunikácie po tom, ako ste sa vzali? Ak áno, aký?