Biblický text: Ef 5:20-21

“Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom.”

Štatisticky, väčšiu šancu na úspech v spolužití majú tí ľudia, ktorí sú vďačného srdca. Opakom sú tí, čo hundrú, neustále sa na niečo sťažujú a nemajú v živote nádej. Kde je vďačnosť, tam býva šťastná domácnosť. Druhou Pavlovou výzvou je výzva k tomu, aby sme všetci boli podriadení Kristovi. Veď bez väčšieho kontextu sme iba notou bez notovej osnovy alebo bodom v priestore určeným iba dvomi súradnicami. Grécke slovo podriadiť sa (v originále „Hupotasso“) je vojenský termín, znamená: „zaradiť sa pod”. Podriadenosť nie je vlastnosť, ale postoj, pozícia v ktorej sme, a je príkazom pre všetkých. Je to totiž pozícia, v ktorej sa môžeme učiť.

Podnety k diskusii:

  1. V akej oblasti máš problém byť vďačný Bohu a dôverovať mu, že to s tebou myslí dobre? Prečo?
  2. V akej oblasti máš problém zostať pozitívnym, vďačným? Ako sa môžeš v oblasti svojej vďačnosti posunúť vpred?
  3. Pokladaš sa za učiteľného človeka? Na základe čoho tak usudzuješ? Čo na to hovorí tvoj partner?
  4. Ohodnoť úroveň svojej a tiež partnerovej vďačnosti na škále od 1(najlepšie) do 10(najhoršie). Čo s tým urobíš?