Biblický text: Ef 5:22-23 a 33, Ef 5:23 a 25-28

“Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, Spasiteľ tela, hlavou Cirkvi. Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom… Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom; aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba… A manželka nech si ctí muža.”

Hlavná úloha mužov voči ženám je viesť (muž je hlavou ženy, hlava vedie – v.23) a milovať ich (v.25). Hlava zabezpečuje VEDENIE. Čo to ale znamená viesť? Byť aspoň o 1 krok vpred… Nebyť apatický ale mať plán! Druhá hlavná úloha pre muža je milovať svoju manželku tak, ako Kristus cirkev. Keď v prieskume hľadali recept na šťastné manželstvo, zistili, že šťastné sú tie, kde manžel do určitej miery zveličí, zidealizuje svoju ženu. Toto je spojené s racionálnou zaľúbenosťou, ktorá vytvára ideálne podmienky pre život v láske. Úloha pre ženy je prejavovať rešpekt a podriadiť sa. Keď sa pýtali mužov v prieskume, čo by si vybrali: Byť osamotení a nemilovaní, či radšej nedostatoční a nerešpektovaní, viac ako tri štvrtiny mužov povedali, že radšej budú osamelí a nemilovaní, než nedostatoční a nerešpektovaní. Pavel vyzýva ženy k tomu, aby si ctili (ich manžel má váhu – muži nie fyzickú 🙂 rešpektovali svojich mužov.

Podnety k diskusii:

  1. Čo je jazykom lásky tvojej ženy? Slová uznania, fyzický dotyk, darčeky, praktická služba alebo pozornosť?
  2. Ako to u vás vyzerá, keď muž nevedie? Aké to má dôsledky? Uveď príklad.
  3. Muž, v akej oblasti sa musíš naučiť milovať svoju ženu za každú cenu? Aký je tvoj plán?
  4. Muž, v akej oblasti sa musíš učiť viesť svoju ženu? Ako konkrétne?
  5. Spýtaj sa svojej ženy, kedy cítila, že je naozaj milovanou? Pouč sa z toho!
  6. Ako rozumieš očakávaniu Písma vyjadrovať mužovi rešpekt a podriadiť sa mu?
  7. Kedy si naposledy prejavila rešpekt alebo podriadenie sa svojmu mužovi?
  8. Kedy si ako muž cítil (nie)rešpekt svojej ženy? Čo to pre teba znamenalo?
  9. Čo s tým, ak si manžel nezaslúži rešpekt a zdá sa hlúpe podriadiť sa mu?