Biblický text: 1. Kor 7:5
Príbuzný text: Gen 1:22, 1:28

„Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe, a potom buďte zase spolu, aby vás satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť.“

Intimita vo vzťahu môže mať rôzne oblasti: intelektuálna, emocionálna, fyzická/sexuálna, duchovná.  Sex v zdraví a v aktívnom veku je ako lakmusový papierik vášho vzťahu. Prezradí veľa o tom, ako na tom sme. Pán Boh stvoril sex nie len na naplnenie zeme ale aj za účelom potešenia. Je niečím ako lepidlo, ktoré nám v manželstve pomáha tajomným spôsobom držať sa pospolu a nestratiť vášeň.

Podnety k diskusii:

  1. Ako hodnotíte na škále od 1 do 10 (top) svoju vzájomnú intimitu (viď jej rôzne oblasti)?
  2. Akým konkrétnym spôsobom by ste ju mohli so zámerom tento týždeň prehĺbiť?
  3. Dokončite a diskutujte o výroku: “Aby som vytvoril čas intímneho zdiaľania sa s tebou, urobím…
  4. Doplňte: Dve veci, ktoré by si mohol/mohla urobiť v oblasti sexu sú…
  5. Urobte si zoznam nápadov, ktoré viete obaja zrealizovať, aby sa spestril/ozdravil váš vzájomný sexuálny život.