“Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil niekoľko dní.” (Nehemiáš 1:4)

Za čo by si chcel(a), aby si sa ti ľudia na konci tvojho života poďakovali? Z Ježišovho učenia vyplýva, že ktokoľvek zasvätí život samému sebe, nebude sa mať na jeho konci ukázať ničím iným, než samým sebou. Podľa Ježiša vtedy ide o totálnu životnú prehru. V tejto kázni Janči hovorí o znakoch zmysluplného života.

Káže: Janči Máhrik
Text: Nehemiáš 1