“A videl som všet­ku tú námahu a každú tú ob­rat­nosť v práci, že je to rev­nivosť jed­ného na druhého. Aj to je már­nosť a hon­ba po vet­re.” (Kazateľ 4:4)

Každý potrebujeme v živote počuť, že “sme OK”, že “sme tam, kde máme v živote byť”… Avšak zväčša, keď hodnotíme život, hodnotíme ho na základe toho, aký život vedú ľudia okolo nás. Takéto nastavenie vedie ku sklamaniu. Je aj iný spôsob…

Káže: Janči Máhrik
Text: Kazateľ 4:4-8, Galatským 4:4-6