“Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne.” (Matúš 11:6)

 

Káže: Janči Máhrik
Text: Matúš 4:12-13; 6:25-26; 11:6,11; Filipským 2:6-8;