„…aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela…“ (Efezským 4:12)

Čo je cirkev? Často ju definujeme budovou či konkrétnymi aktivitami. No Biblia cirkev definuje ako identitu. Jednou z identít cirkvi je učeníctvo – celoživotný rast. A teda kresťanstvo nie je cieľ, ale cesta, na ktorej sa stávame podobní Kristovi a na ktorej sa vzájomne potrebujeme.

Káže: Janči Máhrik
Text: Efezským 4:11-16