„Keď objavujem v sebe túžbu, ktorú nijaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet.“ – C. S. Lewis

Čo ak nespravodlivosť, utrpenie a zlo na svete nie sú argumentom pre neexistenciu Boha, ale sú pripomienkou toho, že Boha potrebujeme?

Káže: Janči Máhrik
Text: Jn 3:16, 12:47; 1. Jn 4:7-8