„Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou.“ – Sk 4:29

Aké ambície by cirkev mala mať?

Káže: Janči Máhrik
Text: Habakuk 2:14, Mk 16:15, Ef 3:10, Ef 4:12, Sk 4:29