„Ježiš im znova povedal: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ (Ján 20:21)

Čo je cirkev? Často ju definujeme budovou či konkrétnymi aktivitami. No Biblia cirkev definuje ako identitu. Jednou z identít cirkvi je misionárstvo – prinášanie zmeny a nádeje, ktorú máme v Ježišovi, do každej oblasti života slovom i skutkom. A teda ako kresťania stojíme pred niekoľkými súvisiacimi otázkami. Napríklad: je misia cirkvi len úlohou tých, čo sú za to “platení”? Alebo: do akej miery sme pripravení žiť svoju vieru verejne?

Káže: Janči Máhrik
Text: Ján 20:21