„Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vaším sluhom.“ (Matúš 20:25-26)

Ako rodičia chceme, aby sa našim deťom v živote darilo. Vychovávame a vedieme ich k úspešnému životu. Čo je však podstatou naozaj úspešného života? K čomu naozaj vedieme svoje deti?

Káže: Tim Kimmel (USA)
Tlmočí: Janči Máhrik
Text: Matúš 19:16-30, 20:20-28