„Vianoce neznamenajú len nádej pre svet, napriek všetkým jeho nekončiacim problémom, ale aj nádejou pre teba a mňa, napriek všetkým našim nekončiacim zlyhaniam.“
– T. Keller –

Ak sú Vianoce iba peknou legendou, v určitom zmysle sme odkázaní sami na seba… Ak však Vianoce sú pripomienkou historickej udalosti, stávajú sa nádejou pre svet… pre teba! V tejto kázni Janči hovorí o tom, ako sú Vianoce pripomienkou radikálnej záchrany človeka. “Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže…” neplatí! Človek si totiž pomôcť nevie…

Káže: Janči Máhrik
Text: Matúš 1:18-24; Ján 10:10; Rimanom 6:12-14,23