„Ľudia frustrovaní a vyhladovaní skúšajú jednu vec za druhou. Keď nič z toho nefunguje, hnevajú sa, nadávajú najprv na jedného boha, potom na ďašieho, hľadiac na tú stranu a tamtú, hore, dolu a do strán – vidiac nič, holú stenu, prázdnu jamu. Končia bez ničoho v temnote.“
– prorok Izaiáš –

Ak sú Vianoce iba peknou legendou, v určitom zmysle sme odkázaní sami na seba… Ak však Vianoce sú pripomienkou historickej udalosti, stávajú sa nádejou pre svet… pre teba! Odpovede pre život, svetlo, hľadáme na tých najrôznejších miestach – rôzni duchovní guru, self-help knižky či videá, politika, aktivizmus… V tejto kázni Janči hovorí o tom, ako Vianoce odkazujú na to najjasnejšie svetlo, ktoré svieti do našej každodennej temnoty…

Káže: Janči Máhrik
Text: Izaiáš 8:19-9:5; Ján 1:4-5, 8:12; 1. Petrov 2:9