„Veď synovia tohto sveta sú voči seberovným prezieravejší, než synovia svetla.“
– Ježiš –

Každý z nás má len istý objem zdrojov – svojho času, peňazí, energie, zdravia… Tieto zdroje potrebujeme múdro investovať. Janči v tejto kázni vysvetľuje Ježišove podobenstvo o „nepoctivom správcovi“, pomocou ktorého Ježiš svojich nasledovníkov učí niekoľko princípov múdreho – prezieravého – investovania.

Káže: Janči Máhrik
Text: Lukáš 16:1-15a; 2. Korintským 8:8-10