„Oslavujte, Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.“
– Biblia –

To, čo veríš o Bohu, sa premietne do každej oblasti života. Podľa toho, čo veríš o Bohu, sa v živote rozhoduješ. Každodenne. V tejto kázni Janči sa zaoberá dvoma otázkami: „Je dobrý Boh? & Je Boh dobrý?“ Prvá z nich reprezentuje celkom bežnú otázku človeka, ktorý sa stretáva s utrpením vo svete a pochybuje o tom, že či vôbec môže existovať dobrý Boh. Tá druhá z nich reprezentuje bežný zápas o dobré rozhodnutia v živote veriaceho človeka – keď sa nachádza v napätí medzi tým, čo Boh vraví, že je dobré, a tým, čo na základe bežného úsudku vyzerá, že je dobré.

Káže: Janči Máhrik
Text: 2. Petrov 3:9; Rimanom 8:18-21; Žalm 136:1