„Šťastná to duša, čo užasla pri pohľade na Boží majestát.“
– A. W. Pink –

To, čo veríš o Bohu, sa premietne do každej oblasti života. Podľa toho, čo veríš o Bohu, sa v živote rozhoduješ. Každodenne. V tejto kázni Bohdan sa zaoberá Božou slávou a svätosťou.

Káže: Bohdan Roháček
Text: Izaiáš 6:1-9