„Roztrhnite si srdcia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu! Veď je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu.“
– Joel 2:13 –

To, čo veríš o Bohu, sa premietne do každej oblasti života. Podľa toho, čo veríš o Bohu, sa v živote rozhoduješ. Každodenne. V tejto kázni Peter sa zaoberá Božím hnevom. Pri čítaní starozmluvných kníh by sa mohlo zdať, že Boh je krutý, surový a pomstychtivý. Ako by bol úplne iný, než obraz Boha, ktorý nám maľujú novozmluvní autori. Aký je teda Boh?

Káže: Peter Hrubo
Text: 2. Samuelova 6:1-8