„Ak Ježiš vstal zmŕtvych, potom musíš prijať všetko, čo povedal; ak nevstal zmŕtvych, prečo sa potom trápiť nad tým, čo povedal? Problém, na ktorom to celé visí, nie je to, či sa ti páči alebo nepáči jeho učenie, ale či vstal alebo nevstal zmŕtvych.“
– Timothy Keller –

“Nepotrebujem kresťanstvo, predsa viem, ako sa mám správať.” Mnohí majú pocit, že kresťanstvo je prinajlepšom pekný etický systém. Podstatou kresťanstva je však niečo omnoho hlbšie. A Veľká noc to vysvetľuje.

Káže: Janči Máhrik
Text: Matúš 6:33; Marek 1:15;16:1,2-5; Lukáš 24:11-12,37-38,44,46-48; Ján 20:2,19; 1. Petra 1:3-4,13;