„Život viery nie je určený pre turistov. Je určený pre pútnikov.“
– Eugene H. Peterson –

Získať záujem o Ježiša je ľahké, no zachovať ten záujem je ťažké. Doba, v ktorej žijeme, nám to neuľahčuje. Čo je v stávke, ak svoj záujem o Ježiša nezachováme? Ježiš tvrdil, že všetko. Skutočné kresťanstvo je viac, než len názor, duchovná nálada či inklinácia. Je dlhou cestou jedným smerom. Ako na nej vytrvať?

Káže: Janči Máhrik
Text: Ján 14:5-6; Hebrejom 12:1-2; Žalm 120:1