„Pre naše deti je o mnoho jednoduchšie hľadieť k nádejnej budúcnosti ak majú istotu, že robíme všetko, čo je v našich silách, pokiaľ sú v našej starostlivosti, aby sme ich vytrénovali pre budúcnosť.“
– Tim Kimmel –

Každý chce byť súčasťou víťazného tímu. Nikto nechce byť “lúzer”. Keď vychovávame naše deti, chceme z nich vykresať to najlepšie. Ed Doepel v tejto kázni vysvetľuje, ako z našich detí vychovať víťazov.

Káže: Ed Doepel (USA)
Text: Matúš 20:26-27, 23:11; Filipským 2:5;