„Naša kultúra hovorí, že pocity lásky sú základom skutkov lásky. A to samozrejme môže byť pravda. Ale je pravdivejšie povedať, že skutky lásky môžu konzistentne viesť k pocitom lásky.“
– Tim Kimmel –

Vo chvíli, keď sa cítime sklamaní druhým človekom, máme na výber z dvoch postojov: veriť v to najlepšie 😁 alebo predpokladať to najhoršie 🤬. Výber je na nás…

Káže: Janči Máhrik
Text: 1. Korintským 13:1-7; 2. Kor 3:18