“Kedykoľvek Boh pre teba niečo spraví, zároveň má v úmysle spraviť niečo cez teba. Naša práca vo svete je rozšírením a vyjadrením samotnej identity Boha.” – Jeff Vanderstelt, Saturate

Slúžiť ostatným je postoj, ktorý by mal charakterizovať život cirkvi. Je jedným z poznávacích znakov skutočného kresťana 🧐 Avšak nie každý, kto vyzerá, že slúži ľuďom okolo seba, je naozaj služobníkom. Timotej v tejto kázni hovorí o tom, čo znamená slúžiť… naozaj. 

Káže: Timotej Máhrik
Text: Filipským 2:5-8; Galatským 5:13-16; Ján 13:2-15