„Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion: nepohne sa, trvá naveky.“
Žalm 125:1

Život kresťana sa dá prirovnať dlhej ceste jedným smerom. Život je komplikovaný a tak na tejto ceste čelíme hrozbám a útokom, ktoré majú potenciál nás dať dolu, našu cestu prekaziť. O čo sa môžem v takých chvíľach oprieť a spoľahnúť? Na kňazov? Politikov? Vlastnú silu, šikovnosť a zdravie? Alebo niečo celom iné…?

Káže: Janči Máhrik
Text: Žalm 125; Ján 17:11,15