„Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiská v Negeve!“
Žalm 126:3

Život kresťana sa dá prirovnať dlhej ceste jedným smerom. Na nej konáme podľa toho, čo očakávame. To, čo verím, že sa stane, ovplyvňuje naše súčasné rozhodnutia… radosť… smútok. Janči v tejto kázni rozoberá Žalm 126, ktorý hovorí o situáciach, kedy Boh robí cestu tam, kde cesta nebola.

Káže: Janči Máhrik
Text: Žalm 126; Jn 16:20,22b
Médiá: https://youtu.be/0B_lnQIITxU