„Boží Syn sa stal človekom, aby ľuďom umožnil stať sa synmi Božími.“ – C.S. Lewis

Táto kázeň je pre každého, kto hlboko vo svojom vnútri cíti tú starodávnu stratu intimity s Bohom. Je pre každého, kto sa cíti izolovaný od Boha. Je pre tých, ktorí sa cítia bezvýznamní, nedôležití a zahanbení… a pre každého, kto chce počuť Krisovo vysvetlenie ústredného bodu Mojžišovho zákona – Dňa zmierenia.

Káže: Kris Lundgaard (USA)
Text: Leviticus 16; Genesis 3:8-13,23-24; Židom 10:19-23