„Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať.“ – Kniha Kazateľ

NEISTOTA. Funguje podobne ako bolesť – ma potenciál nás paralyzovať. Strácame väčší obraz a náš svet sa zmenší do malej nehybnej bublinky. Čo robiť, keď udrie?

Káže: Janči Máhrik – záznam z Jančiho služby v CityHouse Brno
Text: Kazateľ 11:1-6; Mt 6:19-34