„Posudzovanie nás oslepuje, zatiaľ čo láska osvetľuje. Súdenie iných nás robí slepými voči nášmu vlastnému zlu a voči milosti, na ktorú majú iní nárok rovnako ako my.“ – Dietrich Bonhoffer, Cena za učeníctvo

Či už si veriaci alebo nie, sú veci, ktoré si v živote pohnojil – dostal si sa do kaše. 😭😬🙄 Každý z nás v kaši buď je, alebo je od nej len jedno blbé rozhodnutie vzdialený. Ako však reaguješ na ľudí, ktorí to v živote pohnojili? Súdiš ich, dávaš rýchle rady, alebo sa zaujímaš o ich príbeh?

Káže: Janči Máhrik
Text: Matúš 7:1-5; Rimanom 3:19-20,23; Ján 8:12; 1: Korintským 13:4-7;