„Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.“
– Žalm 42

Keď je človek v kaši, v istej chvíli začne volať na Boha. 🙏🙏 Otázkou je: akým spôsobom Boh koná v živote človeka? 🧐 Dušan v tejto kázni vysvetľuje, že jeden z kľúčových nástrojov, ktorými Boh pomáha človeku, je… WAAAIT FOR IT… človek. 🤯 Na úvod si pozri tento príbeh: https://www.youtube.com/watch?v=D5kQik69X0o

Káže: Dušan Lukáč
Text: Žalm 42; Marek 12:31; Lukáš 10:25-37; Filipským 1:6,9