„Príbeh viery nekončí našou pochybnosťou. Viera nie je neprítomnosťou pochybnosti. Je liekom na pochybnosť. Pochybnosť je len začiatok. V našej pochybnosti začíname skutočne hľadať vieru. Len viera, ktorá bola spochybnená, môže byť potvrdená.“
– Ken Wytsma

Mnohým ľuďom sa Vianočné texty ľahko čítajú, no ťažko berú vážnejšie, než staroveké bájky. Vianočný príbeh nám je nielen intelektuálnou výzvou, ale stáva sa nám osobnou krízou. Toto však neplatí len o modernom skeptickom človeku, ale platilo to aj o ľuďoch 2000 rokov dozadu. Porozumenie ich zápasu s uchopením Vianočného príbehu môže pomôcť tomu nášmu.

Káže: Janči Máhrik
Text: Lukáš 1:29,34,37-38,46-49