Prečo, ak je Ježiš dobrou správou, také množstvo ľudí dúfa, že jeho príbeh nie je pravdivý?

Kresťanstvo. Je vôbec dobré? Odpoveď na túto otázku nám odokrývajú pastieri, ktorí vo vianočnom príbehu majú viac, než len sentimentálny význam.

Káže: Janči Máhrik
Text: Lukáš 2:8-11; Izaiáš 7:10-14, 8:10; Matúš 1:23, 5:14-16; Filipským 2:4-6,12,13,15