Ignorovať naše emócie znamená otočiť sa realite chrbtom. Načúvanie našim emóciam nás uvedie do reality. A práve v realite stretáme Boha… Emócie sú jazykom duše. Sú výkrikom, ktorý dáva srdcu hlas… – Peter Scazzero: Cesta k emočnej a duchovnej zrelosti

Čo Ťa dusí? Niekedy sú to emócie – bolesť, samota, smútok, hnev, strach, hanba, vina… 🤬😢😨😪

Káže: Ján Máhrik
Text: Matúš 11:28-9, 14:22-23, 15:1-20, 26:38; Marek 3:1-5; 1. Petra 5:7; Žalm 109:1-31;