Viera prekvitá, keď Bohu hlboko veríme a sme ochotní upustiť z nášho nároku mať jasné porozumenie veci. – Daniel Henderson

Neistota. Funguje podobne ako bolesť – má potenciál nás paralyzovať. Strácame väčší obraz a náš svet sa zmenší do malej nehybnej bublinky. Čo robiť, keď udrie? 🧐

Káže: Ján Máhrik
Text: Kazateľ 11:1-6; 1. Petrov 5:7; Filipským 4:6-7; Matúš 6:33-34;